در سال 1989 مجموعه شرکتهای برند فرانسوی "بِ آ با" با رویکرد کیفیت کالا، نوآوری و سادگی دراستفاده بوجود آمدند.

از مهمترین برتری های شرکت ب آ با خلاقیت است. هدف مشترک کلیه طراحان، مهندسان ساخت و تحقیقات پیوسته درلابراتوارها این است:

ایجاد یک زندگی آسانتر برای والدین جوان. زمانیکه این شرکت فرانسوی از دستگاه غذاساز کودک خود رونمایی کرد؛ دریچه جدیدی در دنیای نگهداری از کودک گشوده شد.

بازگشت
©2023 Motherlyworld All Rights Reserved.Developed by KAREN PARDAZ